gratis chat sider Herlev - Kæreste Thisted

Allerede i 1867 tumlede han med planerne om en roman med arbejdstitlen , og det er karakteristisk, at han på en folketællingsblanket skriver tallet nul ud for rubrikken Trosbekendelse.

kæreste Thisted-70kæreste Thisted-26kæreste Thisted-65

Men digtningen vilde ikke blive kristelig, den vilde betragte Bibelen som en Edda og ikke vedkjende sig andre Værker af Guddommen end Naturlovene i videste Udstrækning.” Hans værk blev mere end almindeligt. I europæisk litteratur blev han senere en stjerne - en digternes digter - men her betragtes han som senromantiker eller tidlig modernist. Faderen, Christian Jacobsen, var en opkomling, der tidligt mistede sin far og måtte klare sig selv. I sine første studieår gennemlevede Jacobsen en for tiden typisk ungdomskrise, hvor han både kom i tvivl om sin fædrene tro og sin kønsidentitet.

Blå bog Jens Peter Jacobsen (det er lige så forkert at sige J. Han begyndte som pranger, men svang sig op til at blive storkøbmand, ejer af en mindre skudeflåde, en gård og et brændevinsbrænderi. den dårligste i sin klasse, en adspredt drømmer, der dog fik u.g. I trosspørgsmålet valgte Jacobsen at blive ateist under inspiration af religionskritikere som Strauss og Feuerbach.

Hovedskikkelse i det moderne gennembrud i 1800-tallet. Og at få de senere romaner gjort færdige, udviklede sig hver gang til en kamp.

Jacobsen har sat varige spor i såvel dansk kultur- og litteraturhistorie, som i international litteratur og musik. Allerede som barn lavede Jens Peter flere bogudkast, men de smukt dekorerede bogomslag blev aldrig fyldt.

Imidlertid rummer den såkaldte “Tvist i hans Sjæl, om han skulde gribe Lyren eller Mikroskopet” noget helt tredje: at Jacobsen i kraft af sin naturvidenskabelige tilgang blev dansk litteraturs ypperste skildrer af netop naturen.

Zuletzt bearbeitet 14-Jul-2016 03:18